"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 314954

Thời tiết

Thực hiện Công văn số 2290-CV/VPTU, ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai về việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice giai đoạn 2, sáng ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn triển ...

 Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 74/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ Quốc gia về việc làm. Trong đó: 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900