"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 06/05/2016

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 50632

Thời tiết

 Thực hiện lộ trình tăng lương trong Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, ban hành ngày 11/11/2015, mức lương cơ sở được tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng từ ngày 1/5/2016. Đối tượng được thụ hưởng của đợt tăng lương này là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

 Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân đang tích cực chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quóc tế Lao động 1-5 và 41 năm ngày giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước, 62 năm ngày Chiến ...

 Chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 – 29/4/2016); kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và  kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5

Album Ảnh

Videos

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900