"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 26/06/2016

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 65249

Thời tiết

 Thực hiện Hiệp ước ký kết giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với Tổng Công hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); nhận lời mời của Tổng Công hội tỉnh Vân Nam, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ ngày 15 đến 20/6/2016, đoàn cán bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai do đồng chí Nguy ...

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở là phát huy vai trò chủ thể của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, nhằm huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng. 

 Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã vận động quyên góp tiền, quần áo để hỗ trợ giáo dục miền núi, được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giảng viên và s ...

Album Ảnh

Videos

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900