"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/08/2017

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 150437

Thời tiết

 Năm 2017, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, khẳng định công đoàn là chỗ dựa vững chắc để đoàn viên yên tâm lao động sản xuất

 Ngày 31/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900