"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 21/04/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 275113

Thời tiết

 Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 05/CT-LĐLĐ ngày 25/9/2014 về thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU ngày 28/3/2014 của BTV Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc ...

 Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 07/3/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai; Công văn số 326/TLĐ, ngày 12/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 17/4/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tiến hành sơ kết 5 năm khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hó ...

 Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29 quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

 Thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước năm 2019 và kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019); 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900