"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 11/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325251

Thời tiết

 Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua do tỉnh, các cấp, các ngà ...

 Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, trong đó có 16 điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900