"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 11/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325251

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Văn Phòng

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy Ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai năm 2016.

 Sáng ngày 01/3/2017, Ủy Ban nhân dân tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2016 và triển khai công tác phối hợp năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai. Tại hội nghị, Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh năm 2016 với từng đơn vị trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với LĐLĐ trong năm 2016 đã đạt được một số kết quả cụ thể, như: 

UBND tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV; “Tháng Công nhân”; Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai; vận động đoàn viên, CNVCLĐ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; An toàn giao thông; An toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT...được 5.163 buổi, thu hút 397.690 lượt CNVCLĐ tham gia. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến NLĐ, tổ chức công đoàn đóng góp, bổ sung vào các bản dự thảo, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ
Trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật chế độ, chính sách có liên quan đến CNVCLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp theo quy định. Thực hiện Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 217; 2018-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quyết định 783-QĐ/TU ngày 02/12/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị CBCC đạt 100%; Hội nghị NLĐ đạt 83,43%; ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 84,04%. Tổ chức làm việc đối thoại trực tiếp với 6 công đoàn cấp trên cơ sở và CNVCLĐ để cùng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, những bất cập trong cơ chế, chính sách đối với người lao động, những khó khăn trong hoạt động công đoàn, đồng thời nắm tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT và BHTN người bị tai nạn lao động nặng, thanh tra ATVSLĐ, PCCN  tại 39 doanh nghiệp.
Các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động. LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình “Tết Sum Vầy” năm 2016, có 17 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn lao động nặng, CNLĐ mắc bệnh nghề nghiệp số tiền 148.453.000 đồng. Thăm hỏi, tặng quà cho 3.351 đoàn viên, người lao động số tiền 1 tỷ 578,5 triệu đồng, vận động các đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng quà CNLĐ số tiền 75,5 triệu đồng. Năm 2016 triển khai 10 dự án vay vốn, với 1,1 tỷ đồng cho 48 hộ vay, giải quyết việc làm cho 48 lao động, tăng thêm thu nhập cho gia đình CNVCLĐ. 
Hướng ứng phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai phát động, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; Phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phát động phong trào thi đua năm 2016; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai; thực hiện tốt ”Năm trật tự và văn minh đô thị” nhằm tăng cường trật tự kỷ cương và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tỉnh Lào Cai. 
Thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 13/9/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng để đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; UBND tỉnh ban hành văn bản số 5111/UBND-KT ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tri số 02-TT/TU ngày 13/9/2016; LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch số 08/KH-LĐLĐ ngày 01/3/2016 về việc thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” và có nhiều biện pháp quyết liệt. Năm 2016 thành lập được 34 CĐCS và kết nạp mới được 2.728 đoàn viên công đoàn (trong đó khu vực ngoài Nhà nước thành lập được 31 CĐCS và kết nạp mới được 1.834 đoàn viên công đoàn). 
UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các Sở, ngành chức năng liên quan và các doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện nghiêm việc trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP.
 Kết luận Hội nghị, Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, rà soát, một số đề xuất, kiến nghị của LĐLĐ tỉnh về những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của CNVCLĐ. Đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản luật liên quan đến NLĐ; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ tỉnh Lào Cai./. 
 
 Đàm Kim Nhung
 Liên đoàn Lao động tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900