"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 12/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325547

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tài chính công đoàn năm 2017.

 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2017; đồng thời, xuất phát từ thực tế năm 2017 là năm diễn ra đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn tỉnh, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về kế hoạch kiểm tra năm 2017 và giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kiểm tra cho các cấp công đoàn trong tỉnh theo hướng giảm bớt một số cuộc kiểm tra trong năm ở các cấp dưới. 

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban kiểm tra đã và đang nỗ lực tham mưu cho Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới trực thuộc, nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch năm và tránh ảnh hưởng đến thời gian thực hiện kế hoạch kiểm tra của cấp dưới, cũng như việc chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ, việc chỉ đạo, tổ chức đại hội của các cấp công đoàn trong tỉnh. 
Kết quả, cuối tháng 3/2017, đã thực hiện kiểm tra đồng cấp đối với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về công tác quản lý, phân phối và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn thời hiệu năm 2016 (trên cơ sở báo cáo quyết toán tài chính năm 2016). Đối với cấp cơ sở, trong các ngày 11, 13, 14 tháng 4, đã kiểm tra tài chính đối với BTV Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn Ngành Công thương. Trong tháng 5/2015, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã thống nhất cơ bản lịch kiểm tra với từng đơn vị, tiến hành kiểm tra đối với 07 đơn vị trực thuộc, gồm 02 Công đoàn ngành (Giáo dục, Y tế); 03 LĐLĐ huyện (Văn Bàn, Bát Xát, Mường Khương); Công đoàn Công ty A Pa tít Việt Nam và Công ty Du lịch & dịch vụ Công đoàn Sa Pa.
Qua kết quả kiểm tra đồng cấp và hai đơn vị trực thuộc, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đánh giá công tác quản lý, phân phối, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn được các cấp công đoàn trong tỉnh chú ý thực hiện tốt, chấp hành đúng Luật Kế toán, Luật Ngân sách và các quy định, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản, tăng cường đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời, thực hiện chi đúng định mức quy định. Tuy nhiên, công tác thu kinh phí, nhất là đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn theo Nghị định 191 và Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy còn gặp nhiều khó khăn, là một trong những nhiệm vụ khá vất vả của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh, nhất là đối với các công đoàn cấp trên cơ sở. Trong quá trình kiểm tra, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã tiếp thu các kiến nghị của các đơn vị được kiểm tra và báo cáo kịp thời về Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết.
Có thể thấy, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm của Ủy ban kiểm tra công đoàn nói chung, trước hết phải có sự chủ động về Kế hoạch ngay từ đầu năm trên cơ sở sát thực tế; sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp kiểm tra và cấp được kiểm tra, thống nhất biện pháp thực hiện, chuẩn bị chu đáo về hồ sơ tài liệu, báo cáo và các điều kiện phục vụ cuộc kiểm tra; sự cố gắng sắp xếp bố trí công việc của các cán bộ công đoàn có liên quan đến nội dung kiểm tra và đặc biệt là thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn trước nhiệm vụ được Ban chấp hành công đoàn cùng cấp giao cho/..  
Bùi Thị Khánh Hà
Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900