"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 27/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332872

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tổ chức

LĐLĐ TỈNH LÀO CAI Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 5 tháng đầu năm 2017

 Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cũng là nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã đề ra chỉ tiêu phát triển 6.000 - 7.000 đoàn viên; phấn đấu 100% các doanh nghiệp có sử dụng từ 20 lao động trở lên đóng bảo hiểm xã hội thành lập được tổ chức công đoàn. Năm 2017, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao chỉ tiêu cho LĐLĐ tỉnh Lào Cai  phát triển 1.500 đoàn viên. Để đạt được chỉ tiêu này, LĐLĐ tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc phát triển 2.700 ĐVCĐ; đồng thời lấy kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua khen thưởng của các cấp công đoàn. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình lao động trong các doanh nghiệp, phân loại doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên; tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của chính quyền các cấp, chuyên môn đồng cấp và các sở, ngành có liên quan; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động để vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; gắn việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với thương lượng tập thể và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, tập trung thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho từng đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp: Khảo sát, nắm bắt thường xuyên tình hình hoạt động và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phát triển đoàn viên một cách hợp lý nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra. Tập trung phát triển đoàn viên ở những doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn nhưng còn nhiều CNLĐ chưa gia nhập công đoàn; lấy địa bàn các nơi có nhiều doanh nghiệp làm trọng điểm. Đa dạng hóa phương thức vận động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn công tác phát triển đoàn viên với tư vấn chính sách pháp luật, thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Có chính sách khuyến khích đối với những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và những người tích cực tham gia làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khi khuyết và bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách có năng lực làm công tác phát triển đoàn viên. Nâng cao chất lượng tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, đội ngũ giảng viên kiêm chức, tập trung vào những nội dung kỹ năng phát triển đoàn viên, kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động. Riêng với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xác định những nhiệm vụ trọng tâm để ưu tiên thực hiện, đồng thời hướng dẫn CĐCS từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó tập trung triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đổi mới cách thức xây dựng, thương lượng thỏa ước lao động tập thể, huy động sự tham gia tích cực của người lao động trong quá trình xây dựng nội dung, quá trình thương lượng, đảm bảo thỏa ước lao động tập thể được ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Ban chấp hành CĐCS với người sử dụng lao động để kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại nơi làm việc. Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức CĐCS theo hướng tinh gọn, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công đoàn, tập huấn kỹ năng hoạt động đối với tổ trưởng công đoàn.
  Với sự quyết tâm cao, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp để khảo sát, nắm tình hình hoạt động doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; phân công cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gia nhập tổ chức công đoàn. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập được 29 CĐCS và phát triển mới 1.128 đoàn viên, đạt 75% chỉ tiêu TLĐ giao và đạt 41,8% kế họạch LĐLĐ tỉnh giao năm 2017. Tiêu biểu là Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn ngành Công thương, Liên đoàn Lao động Thành phố Lào Cai.
 
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ  tỉnh, Sở Xây dựng và CĐN Xây dựng Lào Cai tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn lâm thời 12 CĐCS mới thành lập 
Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chào mừng đại hội công đoàn các cấp, trong 6 tháng cuối năm 2017 các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Thông tri số 01-TT/TU ngày 01/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP; Thông tri số 02-TT/TU ngày 13/9/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng để đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Chương trình số 1026/CTr-BCH ngày 03/12/2013 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
 Đình Tuyến – Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900