"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 29/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 333153

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Nhiều kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình 1027

    Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn Lào Cai lần thứ XV, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Chương trình 1027 ngày 03/12/2013 về ”Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động” ( gọi tắt là Chương trình 1027), đồng thời đã đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình gồm 8 đồng chí. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (CNVCLĐ) ngày càng được triển khai thực hiện có hiệu quả, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, với các nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của CNVCLĐ. Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó chú trọng triển khai tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II, Ngày pháp luật hàng năm; định hướng các nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền và phân công trách nhiệm thực hiện cho từng cấp công đoàn. 

Đồng chí Nguyễn Minh Thái, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt tại Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Ảnh:  PT(LĐLĐ tỉnh)   
    Với những cố gắng nỗ lực của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, sau 5 năm thực hiện đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động; tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm cơ sở cho việc thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CNVCLĐ đã đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền có cả bề rộng, lẫn chiều sâu, với những kiến thức pháp luật cơ bản, trọng tâm là tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (năm 2013), Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Luật BHXH; BHYT; Luật Việc làm; Luật ATVSLĐ; Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức và những nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện luật và các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tạo được sự chuyển biến mạnh về sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người lao động. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động theo hướng đa dạng hoá hình thức, lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, áp dụng linh hoạt, mềm dẻo các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, trong đó tập trung vào người lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đội ngũ người lao động trẻ. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên pháp luật cho trên 100 các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh; đã cấp phát 100 cuốn “Hiến pháp nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” cho cán bộ công đoàn chuyên trách và sao gửi đề cương tuyên truyền Hiến pháp đến các cấp công đoàn toàn tỉnh. Cấp phát 200 cuốn sổ tay pháp luật về BHYT, 740 tờ gấp về BHXH, BHYT cho các tuyên truyền viên để tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời LĐLĐ tỉnh đã in ấn, phát hành 4.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về chính sách pháp luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; tư vấn pháp luật tại chỗ cho trên 500 người lao động, in ấn phát hành 15.000 cuốn “Bản tin Công đoàn Lào Cai” và 3.000 cuốn bản tin số đặc biệt chào mừng “Tháng công nhân” năm 2013, 2014. Hàng năm có trên 85% đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, chỉ tiêu này đã vượt so với Chương trình đề ra là 5%.     
Các học viên tham gia tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
    Từ năm 2013 đến 2016 LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Tiểu đề án 2 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai với 09 lớp tập huấn cho 960 người lao động tại 145  doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng kinh phí là 182.000.000 đồng, trong đó nguồn ngân sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp là 102 triệu, 80 triệu đồng được cấp từ nguồn ngân sách của Liên đoàn Lao động tỉnh. Các doanh nghiệp đã ủng hộ trả nguyên tiền lương, tiền công cho người lao động trong thời gian tham gia các lớp tập huấn với số tổng số tiền là trên 135 triệu đồng. Các công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố hỗ trợ thêm cho các lớp tập huấn với tổng số tiền là 55 triệu đồng. Hàng năm các các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II, “Ngày pháp luật” trong CNVCLĐ. Theo báo cáo các cấp công đoàn trong tỉnh trong 5 năm qua đã tổ chức 22.633 buổi tuyên truyền pháp luật cho 242.240 lượt người tham dự.
   Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và triển khai đến các cấp công đoàn. Kết quả có 26.886 bài dự thi gửi về Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tham gia vòng sơ khảo, LĐLĐ tỉnh đạt giải ba tập thể; 58 đồng chí đoàn viên công đoàn đạt các giải của hội thi. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý”. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” tỉnh Lào Cai năm 2014. Tham gia hội thi có 17 đội đến từ 17 LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành tương đương, khối công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Thông qua các cuộc thi góp phần nâng cao hiểu biết Hiến pháp, pháp luật lao động cho CNVCLĐ, qua đó, giúp cho người lao động khi tham gia quan hệ pháp luật có hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.  
    Tuyên truyền thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá, trong 2 năm 2015 và 2016, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 04 hội nghị nòng cốt, 05 hội nghị tập huấn về thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; phương pháp, kỹ năng vận động để vận dụng có hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc trong CNLĐ cho gần 700 cán bộ công đoàn chủ chốt, người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai với tổng kinh phí 136.310.000 đồng. 
    Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động khảo sát, nắm rõ trình độ học vấn, tay nghề của người lao động; vận động CNVCLĐ đăng ký tham gia học tập, tạo thành phong trào thi đua học tập văn hóa, ngoại ngữ, tin học, chính trị, học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ. Mặt bằng dân trí, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ thuật của đoàn viên và người lao động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã vận động được 66,11 % đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chỉ tiêu này đã vượt so với mục tiêu mà chương trình đề ra là 6,11%. Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã giới thiệu 9.859 đoàn viên công đoàn ư¬u tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Chỉ tiêu này đạt 98,59 % so với  mục tiêu mà Chương trình đề ra. 
    Các cấp công đoàn quan tâm chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của người lao động và dư luận xã hội, nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Tiếp tục duy trì đội ngũ báo cáo viên công đoàn tỉnh Lào Cai với 28 đồng chí là cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp. Các cấp công đoàn tiếp tục kiện toàn củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đến nay 100% các cấp công đoàn toàn tỉnh có báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, chỉ tiêu này đạt  so với Chương trình đề ra. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về nghiệp vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Kết quả hằng năm có 100 % báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và 90 % báo cáo viên cấp cơ sở được tập huấn nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ tiêu này đã vượt so với mục tiêu chương trình đề ra. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng, quản lý các Tủ sách, Ngăn sách pháp luật để phục vụ cho người lao động có điều kiện học tập, nghiên cứu ngay tại cơ sở. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật ở cơ sở thực hiện tốt. Hiện nay hầu hết các cấp công đoàn đều đã có tủ, ngăn sách pháp luật, hết năm 2017 toàn tỉnh đã có 1.196 tủ sách, ngăn sách pháp luật đạt 92% so với tổng số Công đoàn cơ sở, chỉ tiêu này đã vượt so với Chương trình đề ra là 2% .
    Phối hợp với Đài phát thanh- truyền hình tỉnh Lào Cai hàng năm thực hiện 24 chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh. Phối hợp với Báo Lào Cai tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật, tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong chuyên mục Lao động- Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Hàng năm duy trì trang Website của Liên đoàn Lao động tỉnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng phục vụ công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các Luật mới ban hành, các Thông tư, Nghị định, Hướng dẫn có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.  Trung bình mỗi tháng có khoảng trên 6.000 lượt người truy cập trang Website Công đoàn Lào Cai. 
    Có thể nói trong 5 năm qua, việc thực hiện Chương trình 1027 đã tạo được sự chuyển biến mạnh về sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người lao động. góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động./. 
Bài và ảnh: Đồng Hồng- PT
( LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900