"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 29/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 333153

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN

    Thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn; Hướng dẫn 284/HD-TLĐ ngày 09/3/2017 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, theo đó Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động và giải pháp chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Chương trình ký kết
     Trọng tâm là chăm lo lợi ích cho đoàn viên thông qua tham gia xây dựng chính sách pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh trong quá trình nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nhất là các chính sách có liên quan đến người lao động nói chung, trong đó có đoàn viên công đoàn cần tập trung tham gia, đề xuất kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chính sách đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; chủ động đề xuất, thương lượng đưa vào Thỏa ước Lao động tập thể những điều, khoản có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật về lao động, trong đó có điều, khoản quy định ưu tiên hơn đối với đoàn viên công đoàn so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều khoản trong Thỏa ước Lao động tập thể đã ký kết nói riêng và việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật nói chung trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
     Chăm lo lợi ích cho đoàn viên thông qua đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC đạt 100%, Hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại đạt trên 80%; tham gia có trách nhiệm trong xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, nhất là những quy chế trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động, như: Nội quy lao động, Quy chế tiền lương, tiền thưởng; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi; Quy chế đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; Quy chế tuyển dụng; tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống cho CNLĐ, đoàn viên công đoàn và thông các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động tập thể nhằm giao lưu học tập kinh nghiệm …Đặc biệt là thông qua các hoạt động xã hội, Chương trình Tết sum vầy và thông qua Quỹ xã hội công đoàn Lào Cai … Hàng năm các cấp công đoàn trong tỉnh vận động CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ hàng trăm triệu đồng để cùng thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, khuyết tật, hàng năm được trên 4000 xuất, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng; riêng Quỹ xã hội Công đoàn Lào Cai năm 2017 đã hỗ trợ cho 21 hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà và làm nhà mới với tổng số tiền là 625 triệu đồng và 1019 xuất trợ cấp với tổng số tiền trên 505 triệu đồng.
Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp Lào Cai, Giám đốc Công ty TNHH
 cơ khí tổng hợp Huy Long phát biểu tại Chương trình ký kết
     Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong tỉnh, tích cực trong việc thực hiện các giải pháp để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh bảo đảm đời sống của nhân dân, CNVCLĐ, duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội trong điều kiện tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn về công nghệ sản xuất, về thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường …; tiếp tục chăm lo cho đoàn viên và người lao động mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên công đoàn, tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và hiệu quả hoạt động công đoàn nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh để thu hút người lao động tự giác gia nhập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện nhiều giải pháp thiết thực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và bảo đảm các bên tham gia ký kết thỏa thuận có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình và tôn trọng thực hiện lợi ích của đối tác.
     Sau một thời gian vận động, thương lượng, thỏa thuận, ngày 16 tháng 1 năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên với 8 doanh nghiệp đó là: Công ty TNHH cơ khí tổng hợp Huy Long; Công ty TNHH Thương mại Tân Hưng (Đức Huy); Công ty TNHH Trung Lan; Công ty TNHH Anh Mỹ SMART; Chi nhánh viễn thông Quân đội VIETTEL Lào Cai; Bưu điện tỉnh Lào Cai; Công ty TNHH Hưng Tín và Công ty Cổ phần Thương mại Thành Công. Chương trình ký kết dã diễn ra trong trọng, ấm áp dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh, đại diện Hội doanh nhân và Hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh, các phóng viên báo, đài phát thành truyền hình của tỉnh … Theo thỏa thuận với các doanh nghiệp khi đoàn viên công đoàn trình thẻ để mua và sử dụng các sản phẩm của các doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận thì được giảm giá từ 2% đến 30% theo giá niêm yết ( Không kể khuyến mại), hoặc được tặng quà có giá trị từ 300.000,đ đến 5.000.000,đ. Cụ thể nếu đoàn viên công đoàn trình thẻ để mua ô tô thương mại hoặc xe du lịch của Công ty TNHH cơ khí tổng hợp Huy Long thì được giảm từ 3.000.000,đ đến 5.000.000,đ, hoặc sử dụng dịch vụ ( Bảo dưỡng, sửa chữa, trung đại TULĐTT) xe Ôtô giảm giá 5% / tổng giá tri hóa đơn thanh toán; tương tự đối với Công ty TNHH Thương mại Tân Hưng (Đức Huy), khi đoàn viên công đoàn mua xe máy MÔTÔ và xe máy điện các loại : Giảm giá từ 300.000 - 500.000đ/ chiếc tùy thuộc vào chủng loại và từng thời điểm; Sử dụng dịch vụ của công ty ( Bảo dưỡng, sửa chữa, tân trang) giảm giá 10% / tổng giá trị hóa đơn thanh toán …  
     Phát biểu tại chương trình ký kết, thay mặt cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chúc mừng 8 doanh nghiệp đầu tiên của Lào Cai ký thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; đồng chí khẳng định đây là hành động có ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, đây cũng là việc làm thể hiện tính giai cấp, tinh thần đoàn kết, nhân ái vì lợi ích xã hội, doanh nghiệp và lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động; đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các doanh nghiệp ký kết hôm nay hợp tác chặt chẽ với LĐLĐ tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã ký kết để đoàn viên công đoàn Lào Cai sớm được hưởng lợi từ Chương trình này; đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh hy vọng kết quả ký kết hôm nay sẽ là động lực để LĐLĐ tỉnh và các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh tiếp tục thỏa thuận và ký kết thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên trong thời gian tới được tốt hơn.
Bài, ảnh: Thành Công
Đại diện các doanh nghiệp ký thỏa thuận với LĐLĐ tỉnh
về thực hiện Chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900