"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338067

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ LÀO CAI TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG HỌC NĂM 2018

     Ngày 11/9/2018 LĐLĐ thành phố Lào Cai tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho hơn 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên ban chấp hành các công đoàn cơ sở (CĐCS) trường học trực thuộc LĐLĐ thành phố Lào Cai. Lớp tập huấn diễn ra 1 ngày, các học viên đã được tiếp thu các nội dung như: vị trí chức năng, phương pháp hoạt động CĐCS, công tác phát triển đoàn viên, triển khai Nghị quyết đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023, công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị, CĐCS tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ; công tác hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân của công đoàn, công tác thi đua khen thưởng, hoạt động của ban nữ công tổ nữ công của CĐCS. 

     Nội dung tập huấn nhằm tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động, giúp cho cán bộ CĐCS hiểu rõ thêm vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nắm được các quy định pháp luật mới về chế độ, chính sách liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn của đơn vị ngày càng vững mạnh. 
Tin và ảnh  
Hoàng Thị Vân-LĐLĐTP Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900