"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338069

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHỐI DÂN VẬN HUYỆN BẢO THẮNG TỔ CHỨC TUYÊN TUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII

     Thực hiện Công văn số 220/LĐLĐ ngày 14/8/2018 của LĐLĐ tỉnh Lào Cai, ngày 29/8/2018 Công đoàn cơ sở khối Dân vận huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đ/c Nguyễn Viết Bình – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung tuyên truyền, qua hội nghị 32 đồng chí đoàn viên công đoàn đã được truyền đạt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thể hiện qua một số văn bản quan trọng như: Nghị quyết 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khoá X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Hội nghị cũng tiếp thu các nội dung: Vị trí, vai trò, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam qua 11 kỳ đại hội; những thành tựu đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018; những mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc, CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc; Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn cả nước chào mừng Đại hội. Từ đó các đoàn viên công đoàn trong khối hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền
Viết Bình – LĐLĐ huyện Bảo Thắng
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900