"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 23/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 337505

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

Một sô kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Công đoàn của CĐCS khối các trường huyện Bảo Yên năm học 2017- 2018

     Năm học 2017- 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Sau Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2017- 2022 LĐLĐ huyện đã xây dựng Quy chế làm việc của BCH; UBKT; Ban nữ công. LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng qui chế phối hợp công tác với Phòng GD&ĐT huyện; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017- 2018 để thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp Giáo dục của huyện Bảo Yên. LĐLĐ huyện đã bám sát vào các văn bản của Công đoàn cấp trên để chỉ đạo CĐCS triển khai, tổ chức thực hiện; trong  công tác chỉ đạo đã có nhiều đổi mới sâu sát, cụ thể, quyết liệt tập trung vào những vấn  đề then chốt, những vấn đề mới đang đặt ra tại cơ sở. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Công đoàn cấp trên để cụ thể hóa trong kế hoạch công tác, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn. 

     Ngay từ đầu năm học 2017- 2018 LĐLĐ huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS tập trung làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động  (CBNGNLĐ); phối hợp với chuyên môn thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Kết quả có 77/77 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC và đối thoại tại nơi làm việc. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ với nhiều hình thức như: Xây dựng quỹ trợ vốn cho lao động nghèo tạo việc làm, quỹ vì nữ CNVCLĐ nghèo, Quỹ cho nhau vay luân phiên không tính lãi để làm kinh tế gia đình và các loại quỹ khác do tổ chức công đoàn quản lý để hỗ trợ, giúp đỡ CBNGNLĐ lúc ốm đau, khi gặp khó khăn với số tiền 1.144.760.000đồng, đã hỗ trợ và cho 144 CBNGNLĐ vay để làm kinh tế gia đình tăng thu nhập; nhân dịp tết Nguyên đán Mậu tuất, Tháng công nhân năm 2018 đã có 43 CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, trợ cấp với tổng số tiền gần 20.000.000 đồng. Các CĐCS đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tích cực vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền là: 1.305.533.000đ. 
     Việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBNGNLĐ cũng được LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS triển khai thực hiện hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, ngành và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Đã tổ chức được 106 cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong và ngoài ngành. Năm học 2017-2018, LĐLĐ huyện tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; tập trung tuyên truyền vận động CBNGNLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Bảo Yên; Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; 100% đơn vị triển khai Chương trình “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động” Giai đoạn 2013-2018. Kết quả: số buổi tuyên truyền 235 buổi, với 7.415 lượt người tham gia.
     Hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), Tháng Công nhân năm 2018 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018- 2023: Các CĐCS đã vận động đoàn viên Công đoàn thu nộp quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai về LĐLĐ huyện được 44.520.000 đ; ủng hộ mua máy trộn bê tông giúp đỡ xã Tân Tiến xây dựng nông thôn mới với số tiền 6.390.000đ. Ngoài ra các đơn vị còn tổ chức phối hợp với chuyên môn vận động đoàn viên công đoàn tham gia làm các công trình chào mừng như: Đài phun nước, hòn non bộ; bể cá, công trình nhà vệ sinh, nhà ăn cho học sinh bán trú …với gần 1000 công lao động của đoàn viên công đoàn, tổng trị giá trên 300.000.000 đồng.
 
 
Công trình làm vườn hoa chào mừng Tháng công nhân năm 2018
của CĐCS trường THCS số 2 Xuân Hòa
    Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ huyện và căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh về xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS. Các CĐCS đã thực hiện nghiêm túc công tác tổng kết, phân xếp loại đoàn viên, chấm điểm phân xếp loại CĐCS. Tổng kết năm học 2017- 2018 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đánh giá phân xếp loại hoạt động Công đoàn cho 77 CĐCS các trường năm học 2017- 2018. Trong đó: CĐCS vững mạnh: 73 đạt tỷ lệ  94.8 %, CĐCS khá: 4 đạt tỷ lệ 5.20 %. Tổ công đoàn được phân xếp loại: 121 đạt tỷ lệ 100%, tổ Công đoàn vững mạnh: 106 tỷ lệ 87,6%, tổ công đoàn khá: 15 tỷ lệ 12,4 %. Tổng số đoàn viên công đoàn được phân xếp loại: 1.826 đạt tỷ lệ 100%; trong đó đoàn viên xuất sắc: 1.491,  tỷ lệ 81,65 %;  đoàn viên trung bình: 5, tỷ lệ 0,28 %.
     Công tác tham gia xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, năm học 2017-2018 CĐCS các trường học đã giới thiệu 118 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, trong đó có 54 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 
     Hoạt động nữ công cũng được các CĐCS đẩy mạnh, các CĐCS phối hợp với chuyên môn, tăng cường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Các chế độ chính sách liên quan đến nữ CNVCLĐ như chế độ nghỉ việc riêng, ốm đau, thai sản, nâng lương, thâm niên; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong CNVCLĐ. Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10)... 100% các đơn vị đã tổ chức các hoạt động chào mừng với nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, gặp mặt dâu rể, thi “ Nữ công gia chánh”, tổ chức giao lưu cầu lông…các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; ốm đau, tai nạn rủi ro; hỗ trợ cho nữ cán bộ, giáo viên nghèo giúp nhau làm kinh tế gia đình với tổng số trên 30.000.000đ. Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBNGNLĐ tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được nữ CNVCLĐ thực hiện thường xuyên, tự giác;  Kết thúc năm học 2017-2018 theo kết quả đánh giá xếp loại của CĐCS có 87,55 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cấp cơ sở.  
Ngoài các hoạt động trên, các hoạt động khác như công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính Công đoàn và một số hoạt động phối hợp khác cũng được các CĐCS khối trường học trong huyện đẩy mạnh và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. 
Ghi nhận những kết quả đạt được của CĐCS khối trường học, tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017- 2018 LĐLĐ huyện đã công bố các quyết định khen thưởng của các cấp Công đoàn và trao cờ thi đua chuyên đề “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 01 tập thể; trao bằng khen toàn diện của LĐLĐ tỉnh cho 08 tập thể, 07 cá nhân, bằng khen chuyên đề Văn hóa Thể thao cho 01 tập thể, bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Giấy khen của LĐLĐ huyện cho 23 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2017- 2018.
Đ/c: Đồng Thị Hồng - Trưởng Ban TG &NC- LĐLĐ tỉnh 
trao bằng khen toàn diện của LĐLĐ tỉnh Lào Cai cho các tập thể 
     Cùng với những thành tích đã đạt được của những tập thể, cá nhân trong hoạt động Công đoàn. Trong hoạt động công tác chuyên môn trong năm học 2017- 2018 có 02 tập thể được Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện Bảo Yên đề nghị Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen; 03 tập thể đề nghị cờ thi đua của UBND tỉnh; 09 tập thể đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 08 tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 53 cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; 50 tập thể UBND huyện công nhận và khen thưởng; 1.014 cá nhân đề nghị UBND huyện tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và Lao động tiên tiến. 
     Phát huy kết quả đã đạt được trong năm học 2017- 2018, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Năm học 2018- 2019 LĐLĐ huyện chỉ đạo CĐCS các trường học tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Thực hiện tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động và tham gia các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà  nước; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công  đoàn các cấp; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác và hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019 đã đề ra./
         Đinh Hải 
       LĐLĐ huyện Bảo Yên
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900