"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338065

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Kết quả hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2018)

     Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; Căn cứ công văn số 2129/CV-BVSTBCPN ngày 09/10/2018 của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Lào Cai về việc tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2018); Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, kịp thời động viên đội ngũ nữ CNVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.  

Giao lưu bóng chuyền hơi
     Các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chính sách có liên quan đến lao động nữ và trẻ em; tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 31/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 147/KL-TLĐ ngày 4/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/1/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về triển khai Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.  
Giao lưu cầu lông
    Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến lao động nữ; tuyên truyền Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; Chương trình hỗ trợ lao động nữ; hỗ trợ các cháu mồ côi, khuyết tật con CNVCLĐ; tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ; gia đình, trẻ em và công tác dân số SKSS-KHHGĐ, trong nữ CNVCLĐ.
     Các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nữ CNVCLĐ, được các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực hưởng ứng, thu hút được đông đào nữ CNVCLĐ tham gia.
     Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các cấp Công đoàn phối hợp tốt với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đa dạng như: Hội thi, hội thảo, gặp mặt, tọa đàm; tổ chức nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức trong CNVCLĐ về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; thi đấu cầu lông, bóng đá nữ, bóng chuyền hơi; giao lưu văn nghệ, thể thao; ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, sự ra đời và phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 88 năm qua trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, khẳng định vai trò của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tiêu biểu các đơn vị như: CĐCS xã Xuân Giao; CĐCS trường THCS số 1 Gia Phú huyện Bảo Thắng phối hợp với CĐCS Trường THCS số 2 Thái Niên tổ chức gặp mặt - giao lưu bóng chuyền hơi, bóng đá nữ; Huyện ủy – HĐND-UBND huyện Bảo Thắng tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo quản lý nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, biểu dương những thành tích và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ của huyện trên các lĩnh vực công tác; CĐCS Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với CĐCS trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tân Tiến tổ chức buổi tọa đàm và giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10); Công đoàn Công ty Apatít Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục; Cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt và giao lưu cầu lông, bóng chuyền hơi với Đảng khối các cơ quan tỉnh chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018)... các hoạt động đã thu hút trên 20 nghìn lượt nữ CNVCLĐ tham gia, với số tiền chi cho các hoạt động này gần 3 tỷ đồng.
     Phối hợp tổ chức thăm hỏi động viên nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn; các cháu mồ côi, khuyết tật con CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ được 11 hộ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà, làm nhà mới “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 360 triệu đồng (trong đó nữ CNVCLĐ được hỗ trợ 05 nhà với số tiền là 180 triệu đồng). hỗ trợ cho 396 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 198 triệu đồng; thăm và tặng quà cho các cháu mồ côi tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh 3.500.000đồng; Ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai 1.000.000đồng; tiếp nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam 40 xuất quà với số tiền 20 triệu đồng cho các cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
      Ban VSTBCP LĐLĐ tỉnh Lào Cai tiếp tục tham mưu chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CNVCLĐ cần bám sát các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, của địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt là tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đảm nhận các công trình việc khó; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật đối với lao động nữ… Ban Nữ công Công đoàn các cấp cần chú trọng kiện toàn Ban Nữ công quần chúng, gắn lợi ích của hoạt động nữ công với lợi ích của nữ CNVCLĐ; khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, kịp thời khen thưởng các cá nhân điển hình, tập thể nữ xuất sắc trong phong trào nữ CNVCLĐ, tích cực trong lao động sản xuất và công tác./.
 
 Bài và ảnh : Sền Thu
Ảnh: PT; Thế Anh
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900