"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 29/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 333153

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

     Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-TLĐ ngày 30/10/2018 và các công văn chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Sáng nay, ngày 06/12/2018 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết. 

     Chủ trì Hội nghị, tại điểm cầu Trụ sở Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Lào Cai, Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tham dự Hội nghị có 72 đồng chí là Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh Lào Cai; cán bộ công đoàn chuyên trách Cơ quan LĐLĐ tỉnh, các Công đoàn ngành và tương đương; Ủy viên BTV các Công đoàn ngành và tương đương.
 Tại điểm cầu Viettel của 8 huyện, thành phố có 226 đồng chí là Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ một số CĐCS của các LĐLĐ huyện, thành phố. 
     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt 5 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tư duy mới và vấn đề lớn từ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, quán triệt; Chuyên đề 2: Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới, do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt; Chuyên đề 4: Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn, do đồng chí Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt; Chuyên đề 3: Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới và Chuyên đề 5: Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn, do đồng chí Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quán triệt.
    Kết thúc Hội nghị, tại điểm cầu Lào Cai, đồng chí Nguyễn Hữu Long – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo: Các cấp công đoàn toàn tỉnh tiếp tục chủ động tổ chức cho cán bộ công đoàn còn lại chưa được dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các chuyên đề của Nghị quyết nhằm triển khai sâu rộng đến cán bộ công đoàn và đoàn viên; 100% cán bộ công đoàn tỉnh Lào Cai đã được học tập Nghị quyết viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả tiếp thu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam./.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.
Bài: Nguyễn Tiến Sỹ 
Ảnh Tiến Sỹ-PT, LĐLĐ tỉnh.
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900