"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 11/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325251

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018 tại một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

    Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018. Trong các ngày từ 20/11 đến 04/12/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, 01 đoàn do đồng chí Đỗ Lê Tín- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn, 01 đoàn do đồng chí Vũ Đức Chung- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Sa Pa và Mường Khương. Trong quá trình kiểm tra, mỗi Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn kiểm tra có xuống nắm bắt tình hình và kiểm tra từ 1- 2 công đoàn cơ sở trực thuộc, qua đó đánh giá việc lãnh, chỉ đạo và triển khai việc thực hiện nhiệm vụ xuống cơ sở của cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Đức Chung- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đang làm việc với LĐLĐ huyện Mường Khương và Sa Pa. 
Đoàn kiểm tra do đồng chí Đỗ Lê Tín- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đang làm việc với LĐLĐ huyện Si Ma Cai và Bắc Hà. 
    Với mục tiêu giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá, kết luận việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam của Liên đoàn Lao động các huyện và ghi nhận, yêu cầu phát huy những ưu điểm đạt được, phát hiện, kiến nghị chủ trương, biện pháp khắc phục nhược điểm trong chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các văn bản, chính sách liên quan đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên, theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh; việc tổ chức thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Tổng Liên đoàn, tập trung chủ yếu vào các nội dung trọng tâm, như: việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hoạt động của công đoàn; xây dựng và thực hiện các quy chế hoạt động của BCH, BTV, UBKT và các quy chế khác của công đoàn; thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kỷ luật cán bộ công đoàn; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn; việc điều chỉnh giao dự toán trong việc giảm tỷ trọng 10% chi hành chính, 10% chi hoạt động phong trào theo Nghị quyết 09C/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; việc tham mưu giúp BCH, BTV thực hiện công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động của UBKT công đoàn.
    Nhìn chung, qua kiểm tra cơ bản các đơn vị đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Sau Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2017- 2022, LĐLĐ các huyện đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên BCH; quy chế làm việc của UBKT, quy chế hoạt động của Ban Nữ công LĐLĐ huyện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, duy trì thực hiện trách nhiệm, chế độ sinh hoạt của tập thể Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra theo quy chế đã đề ra.
Đã xây dựng được quy chế phối hợp với các ngành chức năng và các đoàn thể trong huyện giai đoạn 2018-2023; đã xây dựng và triển khai và thực hiện 03 Chương trình, 03 Đề án của LĐLĐ tỉnh tới các CĐCS trong huyện… 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, các đơn vị vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định như: 
    Qua kiểm tra phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở, một số cơ quan, đơn vị còn thiếu cụ thể, chậm đổi mới, chưa sát với tình hình của đơn vị, địa phương nên hoạt động còn đơn điệu, hiệu quả chưa cao; việc tổ chức Hội nghị CBCC, NLĐ ở một số đơn vị còn mang tích hình thức, kém hiệu quả, còn chưa rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động; công tác phát triển đoàn viên chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm...; việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn và cấp kinh phí cho CĐCS chưa kịp thời. Chưa thu được kinh phí công đoàn các doanh ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn; chất lượng kiểm tra đồng cấp về công tác tài chính chưa cao; công tác quản lý, phân phối và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn còn nhiều sơ xuất, nhất là về nghiệp vụ tài chính, kế toán; công tác khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ chưa thực hiện theo quy định.
    Kết thúc đợt kiểm tra khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao, các Đoàn kiểm tra đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, kết luận rõ việc chấp hành tốt những nội dung của Điều lệ Công đoàn, đồng thời kiến nghị các biện pháp để đơn vị được kiểm tra sớm khắc phục kịp thời tồn tạn, hạn chế. Thông qua kiểm tra đã tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.
BÀI VÀ ẢNH: Việt Trung 
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai 
 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900