"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 314959

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tổ chức

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

 Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, năm 2018 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018; cử cán bộ công đoàn tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn tổ chức; đồng thời chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương căn cứ Nghị quyết đại hội cấp trên và cấp mình, chủ động lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thuộc đơn vị mình quản lý, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu.
Các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương đã chủ động xây dựng và tích cực thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thuộc đơn vị mình quản lý theo chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, cử giảng viên kiêm chức giúp các đơn vị.
Đ/c Nguyễn Hữu Long - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn nhiệp vụ công tác công đoàn năm 2018
Kết quả, trong năm 2018 các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 22 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 2.996 lượt cán bộ công đoàn với nội dung về quán triệt, triển khai Nghị Quyết Đại hội các cấp, chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công tác công đoàn như: Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; phương pháp tổ chức các hoạt động của CĐCS; kỹ năng thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể; công tác thi đua khen thưởng công đoàn; công tác nữ công; công tác tài chính công đoàn; công tác kiểm tra công đoàn,... Các đồng chí giảng viên đều là cán bộ công đoàn chủ chốt của LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tài liệu tập huấn lựa chọn những nội dung cơ bản, có trọng tâm, phương pháp truyền đạt được đổi mới, chú trọng việc thảo luận, giải đáp những vần đề cán bộ công đoàn quan tâm hoặc vướng mắc, vì vậy các lớp tập huấn đều đạt hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, chi phí. 
Đ/c Trần Huy Phương - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
 truyền đạt nội dung nghiệp vụ công tác PTĐV, thành lập CĐCS
Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chọn cử 51 lượt cán bộ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó: Cử 01 đồng chí cán bộ chủ chốt học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị, 02 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị; cử 02 đồng chí cán bộ công đoàn tham dự lớp tập huấn về công tác đối ngoại do Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức; cử 14 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác chính sách, pháp luật, công tác tổ chức; cử 05 đồng chí tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 03 đồng chí tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng Chủ tịch công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cử 09 đồng chí cán bộ chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý LĐLĐ tỉnh dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2018; cử 02 đồng chí đi học thạc sỹ, 13 đồng chí đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính.
Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chọn cử hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong năm 2019 các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
- Tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra giai đoạn 2018 - 2023, trong đó tập trung nâng cao trình độ cho đội ngũ thông qua thực hiện các Chương trình, Đề án giai đoạn 2018-2023 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. 
- Chủ động xây dựng và tích cực thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thuộc đơn vị mình quản lý với những nội dung thiết thực đối với hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động công đoàn cơ sở. Thường xuyên quan tâm, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ công tác và kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn ở cơ sở.
- Chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về công tác đào tạo, bồi dưỡng; nhất là nâng cao trình độ các mặt cho đội ngũ giảng viên kiêm chức. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho phù hợp với từng loại hình cán bộ công đoàn.
- Chủ động chọn cử cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy Lào Cai và các Sở, ngành trong tỉnh tổ chức; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chọn cử cán bộ công đoàn tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 Bài: Phương Anh, Ảnh: Lý Hà, Hồng Thúy
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900