"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 11/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 325249

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tổ chức

Kết qủa công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước năm 2018

 Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chất lượng đội ngũ công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) được nâng lên, ngày càng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác và lao động sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực ngành nghề trong xã hội. Đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được đào tạo cơ bản. Hòa cùng với sự phát triển đó, đối với tổ chức Công đoàn công tác phát triển đoàn viên là một hoạt động quan trọng của các cấp Công đoàn, nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Nhận thức đúng đắn về vấn đề đó nên những năm qua, Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Hiện nay, tổng số CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh do LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp là 52.089 người, tổng số đoàn viên Công đoàn 44.927; trong đó khối hành chính sự nghiệp là 34.183 người, khối sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế là 10.744 người. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018
Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý 1.289 công đoàn cơ sở (Khối Hành chính sự nghiệp 1.082; Khối doanh nghiệp 207 công đoàn cơ sở). Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Đề án ”Tăng cường phát triển đoàn viên, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, giai đoạn 2018-2023”, toàn tỉnh đã thành lập mới được 10 công đoàn cơ sở  trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, kết nạp mới được 1.642 đoàn viên, đạt 109,5% so với kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2017 đạt 112,6%;. 
Có được kết như quả trên là do có sự chỉ đạo sát sao của thường trực, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, sự quyết tâm của Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố và công đoàn ngành; sự kết hợp chặt chẽ và vào cuộc của các huyện, thành phố, của các Sở, Ngành trong toàn tỉnh. 
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước gặp không ít khó khăn, đó là:
Ban chấp hành CĐCS mới ra mắt
Phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, số lượng lao động ít lại thường biến động, do đó rất khó khăn cho việc tiếp cận để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động tham gia nhập tổ chức công đoàn.
Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp trong việc chỉ đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp đối với việc thực hiện chính sách pháp luật và công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 
Mặt khác một số chủ doanh nghiệp chưa thực sự hiểu rõ về vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, do vậy chưa tạo điều kiện và ủng hộ cho việc thành lập tổ chức công đoàn; bên cạnh đó nhận thức của một bộ phận công nhân lao động còn hạn chế vì vậy chưa tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. 
Quang cảnh lớp tập huấn công tác phát triển đoàn viên
Một số CĐCS khu vực ngoài nhà nước chưa thể hiện được vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ. Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật đến CVNCLĐ còn hạn chế. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên ở một số CĐCS chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ cán bộ làm công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở còn thiếu, chưa đủ mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ được giao nên còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện. Chủ doanh nghiệp chưa hiểu đúng, đầy đủ về vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn. Một số chủ doanh nghiệp còn cố tình né chánh gây khó khăn cho việc tiếp cận tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, đó là những rào cản làm hạn chế hiệu quả hoạt động công đoàn.
Trong thời gian tới, phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn tỉnh Lào Cai có những thuận lợi cơ bản: thành tựu khoa học công nghệ ngày càng phát triển; BCH Trung ương Đảng đã có Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn được sửa đổi năm 2012 tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XV với 4 Chương trình công tác trọng tâm, 19 đề án phát triển kinh tế xã hội sẽ khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Sự quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, an sinh xã hội là những điều kiện hết sức thuận lợi cho đội ngũ CNVCLĐ phát triển mạnh về số lượng, chất lượng được đảm bảo, thuận lợi cho việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong những năm tới.
Để công tác phát triển đoàn viên đạt được kết quả trong những năm tới, tôi xin đề xuất giải pháp để các cấp công đoàn cần quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Bố trí Ban chỉ đạo có nhiều kinh nghiệm trong vận động, thuyết phục, tuyên truyền, hiểu biết sâu sắc về CNLĐ và nghiệp vụ công đoàn. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Lựa chọn các nội dung, hình thức và quy mô tuyên truyền thích hợp, tổ chức các cuộc tọa đàm, tiếp xúc trực tiếp với người lao động, với giới chủ sử dụng lao động để tuyên truyền về vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức Công đoàn, các quy định về pháp luật việc làm, chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, nội quy lao động...
2. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các CĐCS để bổ sung kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn. Tài liệu tuyên truyền cần có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập huấn những nội dung mà cán bộ công đoàn cần nắm bắt. 
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chủ doanh nghiệp thấy được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Khi tiếp xúc, tiếp cận giới chủ, cần năm bắt tình hình, điều kiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để cảm thông chia sẻ, khích lệ, đề cao những thành quả đạt được trong doanh nghiệp, gây thiện cảm, tạo không khí thoải mái; đặt vấn đề ngắn gọn, đi thẳng vào những nội dung tuyên truyền, thuyết phục. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến trong đối thoại, tỏ thái độ đồng tình về những vấn đề tâm đắc. Kiên định với những quan điểm đưa ra trong đối thoại. Dành thời gian cho chủ doanh nghiệp suy nghĩ, cân nhắc trước khi đi đến quyết định, không gò ép sự trả lời trực tiếp có hay không ngay trong buổi tiếp xúc vận động.
4. Các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động bằng những việc làm cụ thể thông qua ”Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”; tổ chức ”Tết Sum Vầy”, ”Tháng công nhân”, thi tay nghề, thi thợ giỏi cho người lao động, khen thưởng kịp thời CNLĐ có thành tích....
5. Tiếp tục khảo sát, nắm bắt tình hình lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2019-2023 đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tập trung tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ về tổ chức Công đoàn, về quyền và nghĩa vụ của người đoàn viên khi tham gia tổ chức Công đoàn. Làm cho người lao động hiểu Công đoàn là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.
 
Bài: Vũ Thúy- LĐLĐ tỉnh
Ảnh: Anh Tuấn; Ngọc Thảo
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900