"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338069

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2019

 Thực hiện kế hoạch số: 88/KH-LĐLĐ ngày 9 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai về tổ chức hội nghị tập huấn Điều lệ công đoàn Việt Nam và sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn năm 2019. Trong 02 ngày, từ 23-24/5/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho 80 cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc các ban LĐLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương. Các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Nguyễn Minh Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lào Cai 
phát biểu khai mạc hội nghị
Tại buổi tập huấn về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, các học viên được trang bị, hướng dẫn 11 tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp công đoàn mới; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; sử dụng công cụ ủy quyền, bàn giao công việc của công đoàn cơ sở; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới. 
Quang cảnh buổi tập huấn
Các học viên đang thực hành 
Đây là phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn được tự động hóa quản lý thông tin về đoàn viên, công đoàn cơ sở trên cơ sở sử dụng không gian mạng Internet và thông tin dữ liệu cơ bản của từng đoàn viên và công đoàn cơ sở, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống công đoàn trong việc nắm bắt quá trình biến động và phát triển của tổ chức công đoàn; tạo mối liên kết chặt chẽ, giảm các thủ tục hành chính, văn bản trong điều hành và quản lý chung. 
Đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức TLĐ
 triển khai Nghị quyết ĐH và Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII
Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên đến từ Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt nội dung trọng tâm về Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam XII đã được Đại hội XII Công đoàn việt Nam thông qua. Điều lệ cũ gồm 10 chương, 45 điều, nay sửa thành 11 chương và 35 điều, tăng 01 chương, giảm 10 điều. Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung đảm bảo nguyên tắc các nội dung, quy định đã ổn định, phù hợp với thực tiễn thì tiếp tục giữ nguyên; sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những quy định không còn phù hợp, bất cập trong áp dụng cũng như giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Nhiều điều, khoản được gộp lại, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học. Một số điểm mới nổi bật của Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung như: Sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”; Về đối tượng kết nạp đoàn viên Công đoàn, khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên được gộp trong 1 điều; Quy định rõ hệ thống tổ chức công đoàn gồm 4 cấp, trong đó làm rõ các loại hình của cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS; các loại hình cụ thể CĐCS không quy định trực tiếp trong Điều lệ Công đoàn mà được thể hiện trong Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy định số lượng đoàn viên tối thiểu để được thành lập CĐCS và nghiệp đoàn cơ sở đều là 5 đoàn viên; bổ sung quyền của UBKT được được sử dụng con dấu riêng và thống nhất giao nhiệm vụ giám sát gắn với kiểm tra.
Tin và  ảnh: Lý Thị Hà 
Ảnh: Vũ Thúy, P.Thúy (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900