"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338065

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI VÀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH KÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2019-2023

 Nhằm tăng cường mở rộng mối quan hệ phối hợp công tác nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới, ngày 06 tháng 6 năm 2019 tại tỉnh Ninh Bình, Liên đoàn Lao động hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 – 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Long - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai; đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  Ninh Bình cùng các đồng chí lãnh đạo và Trưởng, phó các ban, cán bộ công chức LĐLĐ hai tỉnh tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị Liên đoàn Lao động hai tỉnh đã thống nhất và ký kết các nội dung trong Chương trình phối hợp công tác tập trung vào môt số nội dung trọng tâm, đó là
1. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, đặc biệt là đối với công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước; Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Giúp nhau công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên. 
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ: Tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thông tin kịp thời cho CNVCLĐ trực tiếp lao động sản xuất tại công trường, xí nghiệp. Trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. 
3. Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động: Trao đổi kinh nghiệm làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; về hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động; tổ chức hội nghị đối thoại với người lao động; kỹ năng thương lượng với chủ doanh nghiệp để ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động.Hai bên cùng hợp tác phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động: Trao đổi giữa hai bên về công tác tổ chức chỉ đạo phát động công đoàn các cấp thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động để đạt được hiệu quả cao; trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.... đặc biệt là kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. 
5. Công tác tài chính công đoàn: Trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác thu kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đạt hiệu quả.
6. Công tác kiểm tra Công đoàn
Chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai và đồng chí Dương Đức Khanh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  Ninh Bình ký Chương trình phối hợp
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Lao động tỉnh  Ninh Bình cùng thống nhất triển khai thực hiện tốt các hoạt động phối hợp công tác giai đoạn 2019 – 2023, giúp nhau góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn hai tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra.
Tin: Đình Tuyến ;ảnh ĐTuyến; Phương Thúy (LĐLĐ tỉnhLàoCai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900