"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338055

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020

 Năm 2020 với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm thứ tư triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020), 10 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020). Thiết thực chào mừng các sự kiện trên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020 như sau:

1. Các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền  cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: Hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các chính sách liên quan trực tiếp đến lao động nữ; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai về công tác nữ công.
2. Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-LĐLĐ ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020); bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc theo danh sách được phân bổ khen thưởng giai đoạn 2010 - 2020 của các đơn vị theo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ. 
3. Tổng kết thực hiện Kế hoạch số Số 18/KH-LĐLĐ, ngày 17/3/2014 triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Kế hoạch 23/KH-LĐLĐ ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai về việc triển khai Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 74/KH-LĐLĐ  ngày  24/11/2016 triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020 (có hướng dẫn riêng).
4. Các cấp Công đoàn thúc đẩy thành lập Ban Nữ công quần chúng  và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, trong đó quan tâm hoạt động của Ban Nữ công quần chúng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (theo tinh thần Nghị quyết số 12b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI, ngày 12/7/2017 về Ban Nữ công quần chúng); làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới, gắn với chăm lo lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ. 
5. Thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản…đối với nữ CNVCLĐ.  
6. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch” trong nữ CNVCLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Vận động xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
7. Các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động số 25/KH-LĐLĐ ngày 03/4/2018 của LĐLĐ tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Tập trung truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân cho công nhân lao động, chú trọng khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ, phát triển mô hình “Sức khỏe của bạn” trong CNVCLĐ. 
8. Các cấp công đoàn phối hợp vận động, tổ chức các hoạt động chăm lo cho con CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn như: Biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập; hỗ trợ học bổng, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; thực hiện mô hình “Trại hè cho con CNVCLĐ”... Quan tâm tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Vận động các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nhiều lao động nữ hỗ trợ, ủng hộ xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo hoặc hỗ trợ tiền gửi trẻ cho con CNLĐ. 
9. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị theo Luật Bình đẳng giới, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp; phát hiện đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy các cấp và bổ sung tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định.
10. Các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực trong nữ CNVCLĐ chào mừng nhân dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12), Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12)..., đặc biệt tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020).
11. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động tạo nguồn vốn, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hỗ trợ từ các nguồn quỹ vì nữ CNLĐ nghèo, quỹ trợ vốn, quỹ xoay vòng cho người lao động, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các cháu mồ côi, khuyết tật con CNVCLĐ...; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp hoạt động nữ công, chú trọng bảo vệ việc làm bền vững cho nữ CNVCLĐ trước cách mạng công nghệ 4.0 và vai trò của công đoàn, các giải pháp nâng cao vị thế phụ nữ trong giai đoạn mới. 
12. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Hội phụ nữ cùng cấp, trong việc tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là: Công tác cán bộ nữ, giới thiệu điển hình xét giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam; triển khai lồng ghép các hoạt động của hội phụ nữ cùng cấp vào công tác nữ công theo tinh thần Thông báo Kết luận 22- KL/TW ngày 11/4/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lào Cai (số 04/CTPH-LĐLĐ-HLHPN ngày 14/9/2017).
 
Sền Thu
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900