"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338068

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NĂM 2020

 Ngày 16/01/2020 Công đoàn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, thành phố Lào Cai cùng với chuyên môn tổ chức Hội nghị Công chức năm 2020. Đồng chí Vũ Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Trung tâm dạy nghề và đồng chí Bùi Thị Cúc – Chủ tịch công đoàn đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và phương hướng năm 2020, đại diện Ban thanh tra nhân dân đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019, bộ phận kế toán đã công khai báo cáo tài chính cơ quan năm 2019, dự toán chi tiêu tài chính năm 2020. Hội nghị đã nghe các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức thảo luận, đóng góp ý kiến và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Kim Minh – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lào Cai.

Hội nghị đã thống nhất năm 2020 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế trong năm và đề ra một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020 như sau: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của các cấp công đoàn đến 100% đoàn viên, CNVCLĐ, tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính và hưởng ứng các cuộc vận động như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua dạy tốt học tốt của cơ quan, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có hiệu quả, tăng cường công tác giám sát, việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn, đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020. 
Nguyễn Kim Minh 
LĐLĐ thành phố Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900