"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338064

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ LÀO CAI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

 Ngày 15 /01/ 2020 Cơ quan Trung Tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020; tham dự hội nghị có đồng Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai, đồng chí Nguyễn Kim Minh phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Lào Cai và 37 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công khai thu chi tài chính năm 2019, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
Quang cảnh hội nghị cán bộ công chức năm 2020
Các công chức, viên chức, người lao động, đã tham gia thảo luận dân chủ  đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2019 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020. Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tuấn giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất và đồng chí Nguyễn Kim Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lào Cai đã ghi nhận và  biểu dương những nỗ lực cũng như những kết quả đạt được của trung tâm phát triển quỹ đất năm 2019, đặc biệt là trong công tác tổ chức kiện toàn bộ máy và công tác bồi thường hỗ tợ tái định cư cho nhân dân, công tác chăm lo đời sống của đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức các phong trào thi đua đã đạt kết quả tốt và đạt được thành tích cao trong năm 2019: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai được Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến, 20 cá nhân được công nhận lao động tiên tiến. 4 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, LĐLĐ thành phố Lào Cai tặng giấy khen cho tập thể, và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc trung tâm và đồng chí Nguyễn Kim Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lào Cai đã phát biểu chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cần tập trung một số vấn đề trọng tâm: Công đoàn cơ quan cần tham mưu, phối hợp với chuyên môn, nghiên cứu đề ra các giải pháp để tăng nguồn thu cải thiện thu nhập cho cán bộ CNVCLĐ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. 
Hội nghị đã kết thúc cùng ngày và diễn ra thành công tốt đẹp tạo cơ hội cho công chức, viên chức người lao động bày tỏ những tâm tư nguyện vọng của mình, phát huy tinh thần dân chủ, tham gia đóng góp xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể của đơn vị ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển của Trung tâm cũng như của địa phương./.
 
Nguyễn Kim Minh - Phó chủ tịch LĐLĐ TP Lào Cai.
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900