"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338064

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2019

 Năm 2019, thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; Chương trình số 01/CTr-LĐLĐ ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2018-2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, trong đó chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. 

Thực hiện Chương trình số 05/CTr-LĐLĐ ngày 22/01/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về chương trình công tác của LĐLĐ tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 52/KH-LĐLĐ ngày 23/8/2018 về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựngvà thực hiện kế hoạch số 88/KH-LĐLĐ, ngày 9/4/2019 về việc tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; triển khai học tập các chương trình, đề án của BCH LĐLĐ tỉnh và nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2018-2023; tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN; Kế hoạch số 117/KH-LĐLĐ, ngày 3/10/2019 về việc tập huấn công tác văn phòng, chính sách pháp luật, tuyên giáo nữ công công đoàn năm 2019; cử cán bộ công đoàn tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn tổ chức; đồng thời chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương căn cứ và nghị quyết đại hội trên và cấp mình, chủ động lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thuộc đơn vị mình quản lý; định kỳ báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn về Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. 
Đ/c Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc 
hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019
Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý LĐLĐ tỉnh được quan tâm. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã cử cán bộ công đoàn đi học các lớp Cao cấp Lý luận Chính trị, Trung cấp Lý luận Chính trị mở tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai và các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác do các Sở, ngành trong tỉnh tổ chức; Lập danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách dự thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2019 báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai xem xét, phê duyệt.
Các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương đã chủ động xây dựng và tích cực thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thuộc đơn vị mình quản lý theo chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, cử giảng viên kiêm chức là lãnh đạo các Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh giảng nghiệp vụ hoạt động công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở khi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị.
Kết quả, năm 2019 các cấp công đoàn đã tổ chức 28 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 2.774 lượt cán bộ công đoàn (trong đó: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức 02 lớp tập cho 140 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 26 lớp cho 2.634 lượt cán bộ công đoàn) với các nội dung tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý đoàn viên công đoàn qua việc sử dụng hệ thống phần mềm tin học quản lý đoàn viên công đoàn, triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Những vấn đề cơ bản về tuyên truyền, vận động công đoàn trong giai đoạn 2018-2023; Công tác truyền thông trên mạng xã hội; Hướng dẫn thi đua khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao”; Hướng dẫn triển khai hoạt động  Ban nữ công quần chúng; Hướng dẫn thi đua khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Hướng dẫn phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-Office thay thế cho trang điều hành nội bộ; Giới thiệu trang Website liendoanlaodong.laocai.org.vn thuộc cổng thông tin điện tử Lào Cai; Quy chế quy định về sử dụng, bảo quản, tiêu hủy tài liệu mật của Công đoàn tỉnh Lào Cai; Công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước; Một số điểm mới của pháp luật an toàn vệ sinh lao động và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác ATVSLĐ; Vai trò, quyền, trách nhiệm của công đoàn trong công tác ATVSLĐ và mạng lưới ATVSLĐ; tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. Các đồng chí lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cung cấp tài liệu tập huấn của Tổng LĐLĐ Việt Nam với những nội dung quan trọng, cập nhật về một số vấn đề cơ bản của Công đoàn Việt Nam, cơ hội và thách thức; các nội dung về các lĩnh vực công tác công đoàn 
Các đồng chí giảng viên là Thường trực và các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt của LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hoặc là cán bộ công đoàn chuyên trách có kinh nghiệm trong việc sử dụng hệ thống phần mềm tin học quản lý đoàn viên công đoàn; tài liệu tập huấn lựa chọn những nội dung cơ bản, quan trọng, phương pháp truyền đạt cũng được đổi mới, chú trọng việc thực hành, thảo luận, giải đáp những vần đề cán bộ công đoàn quan tâm hoặc vướng mắc, do vậy các lớp tập huấn đều đạt hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, chi phí. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hỗ trợ các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, đồng thời cử giảng viên là cán bộ công đoàn chuyên trách tập huấn hướng dẫn phần mềm tin học quản lý đoàn viên công đoàn, đổi thẻ đoàn viên cho trên 1.300 cán bộ CĐCS và cấp trên cơ sở.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chọn cử 63 lượt cán bộ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tin học ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng theo vị trí việc làm, trong đó: Cử 03 đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, 05 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn do Tổng Liên đoàn tổ chức; cử 06 đồng chí cán bộ chủ chốt học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị, 02 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị; cử 04 lượt cán bộ công đoàn (01 đồng chí Thường trực, 03 lượt cán bộ công đoàn LĐLĐ tỉnh) tham dự tập huấn về công tác đối ngoại do Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức; 04 đồng chí đi tập huấn nghiệp vụ do các đơn vị, ngành Trung ương và địa phương tổ chức; 06 đ/c cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 07 đ/c cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở học bồi dưỡng kiến thức QPAN; 11 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách đi học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cử 02 đồng chí đi học thạc sỹ, 13 đồng chí đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên; lập danh sách 07 cán bộ chủ chốt và cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý LĐLĐ tỉnh dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính, 02 cán bộ công đoàn dự thi nâng ngạch Chuyên viên năm 2019 báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai xem xét, phê duyệt. 
Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai  năm 2019 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn mặt tồn tại, hạn chế, đó là tại một số đơn vị, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân là do năm 2019, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai phải tập trung triển khai rất nhiều nội dung hoạt động theo chương trình, kế hoạch của cấp trên và cấp mình, do vậy thời gian tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của một số đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở muộn hơn so với kế hoạch.
Kế hoạch trong năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai tổ chức 23 lớp tập huấn công tác cán bộ công đoàn cho trên 2.600 cán bộ công đoàn; đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai xem xét, phê duyệt cho 05 cán bộ chủ chốt đi học Cao cấp lý luận chính trị, 01 cán bộ trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đi học Trung cấp lý luận chính trị, 7 cán bộ đi bồi dưỡng theo vị trí việc làm; cử cán bộ đi học thạc sỹ, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính nhằm nâng cao năng lực cán bộ và cử cán bộ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy Lào Cai và các Sở, ngành trong tỉnh tổ chức; Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã báo cáo, đề nghị Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn để nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị theo chuẩn chức danh để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tin tưởng rằng, năm 2020 với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn đồng cấp cùng với sự chủ động, quyết tâm, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.
Bài: Hà Thị Phương Anh; Ảnh: Phương Thúy
Liên đoàn Lao động tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900