"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 27/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332872

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tổ chức

Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2014

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Tổng LĐLĐViệt Nam, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai, của các cấp uỷ Đảng và sự phối hợp của các cấp chính quyền. Cán bộ công đoàn đã có nhận thức rõ ràng về yêu cầu nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới nên đều nhiệt tình, tích cực, tự giác và mong muốn được học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Công tác đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với cán bộ công đoàn được quan tâm hơn, đã động viên được cán bộ làm việc nhiệt tình, hăng say trong việc học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn trong tỉnh đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và tuyển chọn cán bộ cho tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; xác định tiêu chuẩn cán bộ để cử đi đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho các vị trí lãnh đạo công đoàn các cấp mỗi kỳ Đại hội. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2014 tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác vận động, tuyên truyền, quy trình thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, năm 2014 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện cho 01 đồng chí cán bộ chuyên trách theo học Cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; phối hợp với trường Đại học Công đoàn Việt Nam, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai duy trì lớp Đại học Công đoàn hệ tại chức K122 (niên khoá 2011 - 2015) cho 101 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở; cử  03 đồng chí trong diên quy hoạch là thường trực LĐLĐ tỉnh đi học lớp cán bộ dự nguồn do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức; 04 cán bộ công đoàn chuyên trách là Trưởng, Phó Ban LĐĐ tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành tiếp tục đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, đồng thời phối hợp với các Huyện uỷ, Thành uỷ, cấp ủy các sở, ngành tạo điều kiện cho 10 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách các huyện, thành phố, công đoàn ngành tiếp tục đi học Trung cấp lý luận Chính trị tại trường Chính trị tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã cử 06 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; phối hợp với Ban Tổ chức TLĐ mở 01 lớp tập huấn về giảng viên kiêm chức cho 36 cán bộ chủ chốt các ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương; 30 đồng chí cán bộ chuyên trách LĐLĐ tỉnh tham gia tập huấn về công nghệ thông tin do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức. LĐLĐ tỉnh tổ chức 4 lớp cho 289 lượt cán bộ cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ chuyên trách công đoàn; các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 26 lớp cho 2.925 cán bộ công đoàn từ tổ phó chở lên; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ công đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Sa Pa và các Công đoàn ngành tổ chức 9 lớp cho 760 cán bộ công đoàn cơ sở.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục cử các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách mới được tuyển dụng đi học lớpluận và nghiệp vụ công tác công đoàn, tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ công đoàn tham gia học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở.

                                                                          Nguyễn Đình Tuyến (LĐLĐ tỉnh)

 

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900