"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 27/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332872

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tổ chức

Kết quả 3 năm thực hiện các mục tiêu Đề án 24 về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng” giai đoạn 2011-2015 trong CNVCLĐ tỉnh

Thực hiện Đề án 24  về “ Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng”; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV; thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 127-CTr/TU ngày 7 tháng 8 năm 2013 của Tỉnh uỷ Lào Cai về về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác dân vận, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của công đoàn.

 Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai  đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giúp người lao động nâng cao nhận thức về chính trị; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn Việt Nam; 7 chương trình, 27 Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai; thực hiện 3 chương trình, 2 Đề án, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV; thực hiện Chương trình số 1027/CTr-BCH của BCH-LĐLĐ tỉnh về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động”. Nội dung tuyên truyền gắn với các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh và tổ chức công đoàn được các cấp công đoàn tổ chức với nhiều nội dung phong phú đa dạng thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Các cấp công đoàn truyên truyền cho CNVCLĐ thực hiện Luật giao thông đường bộ; tuyên truyền Hiến Pháp 2013; Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn; Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI cho cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức được 2 lớp tập huấn cho 220 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt. Các cấp công đoàn cấp trên cơ sở đã triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức cho 167.000 lượt CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giải cầu lông - bóng bàn CNVCLĐ, tổ chức giải Bóng chuyền trong CNVCLĐ tỉnh Lào Cai lần thứ V, tham dự có 30 đoàn với 417 vận động viên; tổ chức thành công giải cầu lông trong cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn tỉnh; chọn cử một đoàn gồm 20 VĐV tham gia giải cầu lông Cúp Báo Lao động - Khu vực I tại tỉnh Thái Nguyên, kết quả đạt 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 5 giải Ba; cử 01 đôi nữ trẻ tham gia vòng chung kết giải cầu lông Cúp Báo Lao động tổ chức tại Vĩnh phúc đạt Huy chương vàng.

Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, hiện có 145 cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở đang tích cực hoạt động. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan tuyên truyền và phóng viên báo chí đầu năm. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở đã có hiệu quả thiết thực, toàn tỉnh đã có 1.050 tủ sách, ngăn sách pháp luật. Chỉ đạo các cấp công đoàn, CNVCLĐ viết tin, bài phản ánh về tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh; thường xuyên cập nhật nâng cao chất lượng các tin, bài, ảnh tuyên truyền trên trang Website Công đoàn Lào Cai; xuất bản Bản tin Công đoàn Lào Cai 18 số, với  162.000 cuốn cấp phát đến các CĐCS, giúp người lao động nắm bắt kịp thời phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh. Bản tin của LĐLĐ tỉnh đã tham gia dự thi Hội Báo Xuân tỉnh và đạt giải Ba trang bìa. Thực hiện được 36 chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh. Hàng tháng ra 1/2 trang báo về hoạt động công đoàn trong tỉnh trên Báo Lào Cai.  Hưởng ứng “Tháng công nhân” và các ngày lễ lớn, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân” và ngày hội thanh niên công nhân với các nội dung phong phú như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 570 người, trị giá trên 103 triệu đồng và tư vấn về sức khỏe sinh sản, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho 380 người; cắt tóc và tạo mẫu tóc cho 150 người và tổ chức trận giao hữu bóng chuyền; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với 45 tiết mục đặc sắc của 115 diễn viên tham gia tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Lào Cai. Số buổi tuyên truyền cấp tỉnh 02 buổi với 870 lượt người tham gia; cấp huyện, ngành 32 buổi với 3.648 người tham gia. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo và kiểm tra giám sát phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Công tác chỉ đạo phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được giao cho Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp chỉ đạo, vì vậy các hoạt động để đẩy mạnh phong trào này càng được chú trọng hơn. Năm 2012 LĐLĐ tỉnh đã xét và công nhận 1.343/1.671 (chiếm tỷ lệ 80%) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Năm 2013 LĐLĐ tỉnh đã xét và công nhận 1.487/1.661 (chiếm tỷ lệ 89%) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Thực hiện Chỉ thị 33- CT/ TU ngày 23 tháng 2 năm 2010 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25/10/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai về “ Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”; Nghị quyết Đại hội X, XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV, XV Công đoàn tỉnh Lào Cai về công tác phát triển đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 07/NQ-LĐLĐ ngày 16/01/2009  của BCH-LĐLĐ tỉnh Lào Cai về Phát triển và nâng cao năng lực hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn 2009-2013 và Chương trình số 1026/CTr-BCH ngày 03 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018 về Phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2013-2018”. Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn thành Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nghiệp đoàn, thành lập đoàn khảo sát các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đóng trên địa bàn Thành phố Lào Cai, đồng thời chỉ đạo các LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành tiến hành khảo sát các doanh nghiệp. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn tại cơ sở, tổ chức khảo sát, thống kê đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; tập trung tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên. Từ năm 2011 đến năm 2015 các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp được 37 CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với tổng số đoàn viên công đoàn là 1.766 người.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tổ chức tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đề án 24 về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng” giai đoạn 2011-2015 đã đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV đã đề ra.                                  

                                                                                     Lý Thị Hà  (LĐLĐ tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900