"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 22/07/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 296553

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

15:53 | 19/07/2019

 Đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Đọc tiếp >>

Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019

12:13 | 12/07/2019

 Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua  trong CNVCLĐ toàn tỉnh, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và giới thiệu các “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” 

Đọc tiếp >>

Ghi nhận qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

08:59 | 10/07/2019

 Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời gắn liền hoạt động xây dựng và tổ chức công đoàn  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động đặc biệt là đối với người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển

Đọc tiếp >>

LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2019

10:17 | 21/06/2019

 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua,đặc biệt là từ đầu năm đến nay công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời tới cán bộ

Đọc tiếp >>

Tháng Công nhân năm 2019 là đợt cao điểm chăm lo toàn diện cho người lao động của các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai

06:58 | 17/06/2019

 Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”,  Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 thực sự là đợt cao điểm chăm lo toàn diện cho người lao động của các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai

Đọc tiếp >>

Công tác truyền thông của LĐLĐ tỉnh năm 2019 với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

16:08 | 13/06/2019

 Ngày 03 tháng 6 năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch truyền thông Công đoàn Lào Cai năm 2019

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900