"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 17/08/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 222459

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai: Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

16:26 | 16/08/2018

 Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 24 - 26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)

Đọc tiếp >>

Liên đoàn Lao động tỉnh dự Hội nghị tuyên vận tại xã Nậm Dạng huyện Văn Bàn

13:50 | 14/08/2018

 Thực hiện Thông báo số 84-TB/BTGTU ngày 17/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phân công dự hội nghị công tác tuyên vận tháng 8 năm 2018; ngày 09/8/2018

Đọc tiếp >>

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật đợt II tới CNVCLĐ toàn tỉnh

15:30 | 02/08/2018

 Thực hiện quán triệt, phổ biến kịp thời tới tất cả cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh nội dung cơ bản của của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành, vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% các cấp công đoàn toàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt II năm 2018 tới đoàn viên, CNVCLĐ

Đọc tiếp >>

NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH ẤM NO, HẠNH PHÚC

08:56 | 30/07/2018

 Trong những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngày càng ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Đọc tiếp >>

KHỐI THI ĐUA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018

09:24 | 25/07/2018

 Ngày 19/7/2018, tại huyện Bảo Thắng; Khối thi đua LĐLĐ huyện, TP tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và xét khen thưởng thi đua năm học 2017- 2018

Đọc tiếp >>

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI: Hiệu quả công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2018

13:12 | 13/07/2018

 Năm 2018 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành các chương trình công tác, kế hoạch triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện công tác Tuyên giáo để tuyên truyền giáo dục cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ,

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900