"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 23/05/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 282417

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai

08:12 | 22/05/2019

 Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới, công tác triển khai thi hành Hiến pháp trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện

Đọc tiếp >>

KẾT QUẢ SAU 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 100-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA XI) VỀ VIỆC NẮM BẮT VÀ PHẢN ÁNH DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG CNVCLĐ TỈNH LÀO CAI

13:03 | 20/05/2019

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với việc phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Kết luận 100-KL/TW của Ban bí thư (khóa XI)

Đọc tiếp >>

Đảng ủy xã Quang Kim huyện Bát Xát tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 05 năm 2019

15:39 | 13/05/2019

 Sáng ngày 10/05/2019, Đảng ủy xã Quang Kim (huyện Bát Xát) tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 05/2019 với sự tham gia của 36 đại biểu là thành viên Ban tuyên vận, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã và 14 tổ tuyên vận với 38 đại biểu

Đọc tiếp >>

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC HÀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ KHAI MẠC GIẢI THỂ THAO CNVCLĐ NĂM 2019

16:13 | 26/04/2019

 Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ-LĐTB&XH, ngày 20/3/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai về việc tổ chức Lễ phát động và hoạt động “Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Đọc tiếp >>

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CON NGƯỜI VIỆT NAM

08:28 | 19/04/2019

 Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 07/3/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai; Công văn số 326/TLĐ, ngày 12/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 17/4/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tiến hành sơ kết 5 năm khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Đọc tiếp >>

Đảng ủy xã Bảo Hà huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 04 năm 2019

08:43 | 12/04/2019

 Sáng ngày 10/4/2019, Đảng ủy xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của 43 đại biểu là thành viên Ban tuyên vận, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã và 35 tổ tuyên vận

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900