"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 18/01/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 179151

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Các cấp công đoàn tỉnh tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

17:40 | 30/12/2017

 Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới,  trong công tác tuyên truyền về nâng cao về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đặc biệt trong năm 2017, là năm diễn ra đại hội các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đọc tiếp >>

Vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

17:35 | 30/12/2017

 Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên Công đoàn, người lao động là yếu tố góp phần quyết định để đưa đất nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Đọc tiếp >>

Kết quả hoạt động công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động năm 2017

15:16 | 13/12/2017

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (CNVCLĐ) tham gia hưởng ứng các hoạt động  phong trào thi đua do tỉnh, các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn phát động, góp phần cùng với đội ngũ CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đọc tiếp >>

HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN XÃ CỐC SAN HUYỆN BÁT XÁT THÁNG 12 NĂM 2017

13:23 | 11/12/2017

 Sáng ngày 08/12/2017, xã Cốc San huyện Bát Xát tổ chức Hội nghị Tuyên vận tháng 12 năm 2017.

Đọc tiếp >>

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh

13:14 | 11/12/2017

 Trong năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn đến với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Đọc tiếp >>

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

10:36 | 07/12/2017

 Ngày 28/01/2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" (Nghị quyết 20)

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900