"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 27/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 338062

Thời tiết

Câu hỏi thường gặp

CÂU HỎI : Bồi dưỡng chế độ độc hại bằng hiện vật

 Người hỏi: Bà Nguyễn Thị Hà

Địa chỉ: Công ty TNHH MTV vệ sinh Môi trường Đô thị Huy Hoàng. Tổ 7A, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên.
 
Nội dung: Hiện tôi đang làm tại Công ty TNHH MTV vệ sinh Môi trường Đô thị Huy Hoàng có được hưởng chế độ độc hại không khí (bụi) vượt qua chế độ cho phép và đã được hưởng 10.000 đồng/ngày. Tuy nhiên về chế độ lây bệnh truyền nhiễm thì không được hưởng. Là công nhân môi trường làm công việc quét, thu gom rác thải phải thường xuyên tiếp xúc với gia cầm, gia xúc chết thì có được hưởng chế độ trực tiếp lây các bệnh truyền nhiễm hay không ? 
 
Với câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hà, Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh có ý kiến như sau:
 
Tại Điều 18 của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định về Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc như sau: 
1. Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện các biện pháp khử độc, khử trùng cho người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng.
2. Đối với yếu tố có hại được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tiếp xúc cho phép để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất một lần trong một năm. Đơn vị tổ chức quan trắc môi trường lao động phải có đủ điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân lực.
3. Đối với yếu tố nguy hiểm thì người sử dụng lao động phải thường xuyên kiểm soát, quản lý đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và ít nhất một lần trong một năm phải tổ chức kiểm tra, đánh giá yếu tố này theo quy định của pháp luật.
4. Ngay sau khi có kết quả quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại và kết quả kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải:
a) Thông báo công khai cho người lao động tại nơi quan trắc môi trường lao động và nơi được kiểm tra, đánh giá, quản lý yếu tố nguy hiểm;
b) Cung cấp thông tin khi tổ chức công đoàn, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu;
c) Có biện pháp khắc phục, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
5. Chính phủ quy định chi tiết về việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và điều kiện hoạt động của tổ chức quan trắc môi trường lao động bảo đảm phù hợp với Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.
Như vậy việc chi trả các chế độ độc hại cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Huy Hoàng phải được thực hiện các bước theo quy định của pháp luật; hàng năm phải được cơ quan có thẩm quyền đo kiểm tra môi trường lao động và công bố kết quả kiểm tra để làm căn cứ chi trả bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Đề nghị bà Nguyễn Thị Hà kiến nghị trực tiếp với Công ty để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.
 
Văn phòng tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203.824.814; 0203.855.696
 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900