"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 21/03/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 187850

Thời tiết

Tổ chức bộ máy - Danh sách Ban thường vụ


Danh sách Ban thường vụ

 

CÁC ĐỒNG CHÍ  ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH LÀO CAI

 KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2013-2018

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Minh Thái

Phó Chủ tịch Thường trực

 

Đồng chí: Vũ Đức Chung

Phó Chủ tịch

 

 

Đồng chí : Đỗ Lê Tín

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Công

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban chính sách, pháp luật

 

 

 

 

 

 Đồng chí : Đàm Thị Kim Nhung

Ủy viên Ban Thường vụ 

Chánh Văn phòng

 

 

 

 

 

Đồng chí: Hoàng Kim Chi

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tài chính

 

 

 

 

Đồng chí: Bùi Thị Khánh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra

 

 

 

 

Đồng chí: Đồng Thị Hồng

Ủy viên Ban Thường vụ,

  Trưởng ban TG và NC

 

 

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lào Cai

 

 

 

Đồng chí: Đặng Xuân Yên

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục

     

 

 

     Đồng chí: Trần Đình Văn

       Ủy viên Ban Thường vụ,

       Chủ tịch CĐ Cty Apatít Việt Nam

 

 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900